Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis - pojmy
HOĽA
Je časť horskej krajiny, nachádzajúca sa nad hornou hranicou lesa a kosodreviny, na svahoch a chrbtoch vyšších pohorí, v alpínskom pásme, v nadmorských výškach nad 1400 m. Táto krajina, ktorej rozloha je na Slovensku okolo 400 km2, má charakteristickú subniválnu klímu, hydrologické a pôdne pomery s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi spoločnestvami. Hole sú porastené bylinným krytom a hôľny reliéf je modelovaný v tiahlych oblúkoch a krivkách. Najmä v minulosti boli hole využívané ako pasienky, preto bylinný porast predstavuje také druhy, ktoré najlepšie znášajú časté zašliapavanie a sústavné spásanie. Priemerná ročná zrážková výdatnosť predstavuje až do 1800 mm, snehová pokrývka trvá okolo pol roka. Preto sa dnes do tohto typu krajiny sústreďujú aktivity spojené so zimnými športami, čo pretvára krajinu na kultúrnu, s mestskými prvkami.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels