Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Šport
HOROLEZECTVO
Dnes športová činnosť, ktorá sa vyvinula z pôvodne hospodárskej činnosti človeka, zameranej na dosahovanie a objavovanie ťažko prístupných miest v horách, či už pri zadovažovaní obživy alebo pri vojnových ťaženiach.

Vo V. T. začal sa rozvoj esteticko - športového horolezectva, ako tomu bolo už v Alpách, v 17. stor. Svedectvo Dávida Fröhlicha z roku 1615, Daniela Speera z roku 1654 o výstupoch na Kežmarský štít, svedčia o používaní špeciálneho výstroja pre zdolávanie horského terénu a o - na svoju dobu - vysokom stupni rozvinutoski tejto činnosti. Neskôr príchod osvietenských vedcov nútil domácich znalcov terénu k rozvoju horolezeckých schopností.

V roku 1873 bol založený Uhorský karpatský spolok (UKS), ktorý združoval turistov i horolezcov na základe ich športovo - estetického záujmu o horskú prírodu a pobyt v nej. V tomto období “dobývania” tatranských vrcholov boli najaktívnejší horskí vodcovia a ich klienti, ktorí boli motivačným motorom pre výstupy. Typickými predstaviteľmi tejto symbiózy sú napr. Eduard Blasy, priekopník zimného horolezectva s vodcom Jánom gellhofom alebo Theodor Wundt s vodcom Jakubom Horvajom a ďalší z uhroskej i galícijskej časti tatier.

Postupne sa spôsobilosť vodcov stávala nedostačujúcou nárokom amatérskych horolezcov a tí začali podnikať výstupy bez vodcov. Prelomom tu bol výstup Bröskeovej a Häberleina na Žabieho koňa južnou stenou 12. septembra 1905. Nasledovali ďalšie výstupy na štíty považované dovtedy za nedostupné. Známymi lezcami tej doby boli bratia J. a R. Komarnickí, A. Grosz, A. Hefty, O. Jordan, E. Wachter a iní, združení najmä v Budapeštianskom turistickom klube BETE. Po I. svetovej vojne, ktorá znamenala útlm aj pre horolezectvo, prinieslo rozmach vytvorenie Spolku tatranských horolezcov IAMES v roku 1921 v Spišskej Novej Vsi, na čele s F. Liptákom, M. Mlynarčíkom a G. Nedobrým. Napriek tomu však najaktívnejšími horolezcami medzivojnového obdobia boli poľskí z PTT W. Stanislawski, V. Birkenmajer, M. Swierz, S. Motyka, J. Sawicki a ďalší. Zo slovenských lezcov sa im výkonnostne priblížil Š. Zamkovský, Z. Brüll, R. Kubín, A. Huba, I. Fábry a ďalší, organizovaní v IAMESe a za Slovenského štátu i v Klube turistov a lyžiarov (KSTL).

Po II. svetovej vojne a vzniku druhej ČSR sa vytvorili nové športové štruktúry, napokon v Horolezeckom zväze ČSZTV skončili aj horolezci IAMESu. Nová generácia lezcov, krátky čas v čele so S. Cagašíkom, pokračovala v dvíhaní úrovne tatranského horolezectva. Nastúpili A. Puškáš a J. Andráši, J. Parák, Z. Zibrín, I. Gálfy a I. Urbanovič, L. a A. Szabovci, českí lezci R. Kuchař, V. Zachoval, F. Plšek, O. Cerman. Šesťdesiate roky už vychovali novú generáciu lezcov svetovej úrovne: J. Weincziller, M. Kriššák, J. A. Stolz, bratislavská skupina bratov Pochylých, P. Balaj, I. Dieška, J. Ďurana. Veľmi dobrí boli J. Psotka, M. Orolín, M. Neumann, V. Kecer a i.

Úroveň tatranského horolezectva vzrástla do tej miery, že bolo schopné postaviť družstvá na zdolanie ťažkých alpských ciest i himalájske výstupy.

Dnes je horolezectvo nielen filozofické poňatie života, ale najmä hľadanie zážitku a hranice možností. Horolezectvo si vyžaduje dobrý fyzický a psychický tréning, odbornú technickú prípravu, dobré vybavenie špeciálnych výstrojom a zdravý úsudok.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels