Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
HOUDEK, Ivan
(1887 - 1985) Chemický inžinier, historik, publicista, prekladateľ odbornej literatúry. Venoval sa prírode, histórii, osobitne slovenským horám. V publicistike sa prezentoval v roku 1913 dielom Vývin Zeme a života. Potom napísal ďalších 27 kníh a viac ako 300 článkov, ktoré písal predovšetkým pre časopis Krásy Slovenska.

Rozsiahle je jeho dielo o slovenských hradoch a kaštieľoch, viaceré diela a články sú venované rodnému Ružomberku. Azda najvýznamnejšie sú však jeho Osudy Vysokých Tatier (1936, ďalej v doplnenom vydaní 1951 a v rozšírenom vydaní v spoluautorstve s Ivanom Bohušom 1976). Táto kniha sa stala základnou až kultovou pre poznanie histórie a vývoja diania vo Vysokých (neskôr aj Západných a Belianskych) Tatrách. V. T. venoval z rozsiahlej časopiseckej publicistiky tretinu z uverejnených článkov. Osobitný bol jeho vzťah ku Kriváňu. Prvým vydávateľom Osudov Vysokých Tatier bola Matica slovenská.

Zomrel a pochovaný je v rodnom Ružomberku.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels