Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
STÁDLO
(tiež Stadlo) Je to lúka v nadmorskej výške približne 1450 m pod Prednou Ostrvou, na V úbočí Smrekovca, hrebeňa zbiehajúceho zo Zadnej Ostrvy a ohraničujúceho na Z dolinu Veľkého Šumu, synonymne nazývanú aj dolinou Veľkej Hučavy. Táto lúka, obklopená lesným porastom tvoreným smrekom a smrekovcom, leží tesne pod hornou hranicou lesa. V okraj tejto lúky sa dotýka žľabu, ktorý zbieha z Tupej priehyby a z ktorého pramení Veľký Rinčový potok. Žľab, niekedy využívaný ako pasienok, je dnes husto porastený kosodrevinou. Jej porast zbieha hlboko do smrekového lesa a čiastočne bráni prenikaniu prúdov snehových lavín do neho. Názov poľany je svedectvom niekdajšieho pasenia dobytka, ktorý bol na tomto mieste „ustajnený“ pod holým nebom. U oviec to bol košiar, u hovädzieho dobytka stádlo, kde dobytok stál a nepásol sa. Teda, najmä v noci. Obdobou Stádla vo Veľkom Šume jenázov „Stadliska“ v Doline Rybieho potoka (na poľskej strane), v nadmorskej výške asi 1410 m. Stadliska sú tiež sústavou niekdajších polian, zarastajúcich kosodrevinou, pod Dwoistym žľabom, kde tiež v minulosti stávali stáda.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels