Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
ŠTIAVIK DVOJBLIZNOVÝ
(Oxyria digyna) Drobná, 10 až 20 cm vysoká rastlina, vyskytujúca sa v S časti Slovenska. Patrí medzi najcennejšie druhy našej flóry. Vyskytuje sa na žulovom a mylonitovom podklade Babej hory, v Nízkych, Západných a Vysokých Tatrách od subalpínskeho až po subniválne pásmo. Rastie na vlhších stanovištiach, splavená okolo potokov, ale i v sutinách a skalných štrbinách. Riedko rozkonárené, vystúpavé stonky štiavika bývajú často i políhavé. Listy sú sivozelené, obličkového tvaru, na dlhých stonkách, zoskupené v ružiciach. Súkvetie je praslenovitá metlina a drobnými, okolo 1 mm dlhými zelenými kvietočkami, s červenkastým okvetím so štyrmi okvetnými lístkami. Plody sú krídlaté nažky. Spolu s lomikameňom tvorí druhovo najbohatšie rastlinné spoločenstvo v Tatrách. S vyššími rastlinami štiavik nedokáže súperiť o životné prostredie.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels