Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Inštitúcie
TATRANSKÁ HORSKÁ SLUŽBA
Názov tatranskej záchrannej horskej organizácie, ktorá sa pretvorila z dobrovoľného Záchranného zboru KSTL. Ten zanikol 24. 9. 1949 a bol začlenený do telovýchovnej organizácie Sokol. V januári 1950 vznikla profesionálna THS pri Jednotnom národnom výbore Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Po zániku Finančnej stráže 2. 12. 1948, ktorá horskú záchranu vykonávala profesionálne za Slovenského štátu i v ČSR, dobrovoľný Záchranný zbor KSTL ťažko zvládal záchranné práce pre nárast návštevnosti, najmä v roku 1948. Preto záchranári Zboru Ivan Bohuš a Otto Krejčí lobbovali u vtedajšieho povereníka pre výživu a zásobovanie (bývalého príslušníka Finančnej stráže v Hornom Smokovci) Michala Chudíka, vďaka ktorému bol Zboru povereníkov SNR predložený návrh na vytvorenie profesionálnej organizácie pre výkon vodcovských a záchranných aktivít vo V. T. Po neúspešnom rokovaní s organizáciou Červeného kríža odporučila SNR pričleniť THS k jednotnému národnému výboru Vysoké Tatry, alebo zahrnúť THS ako súčasť TANAPu do pripravovaného Nariadenia zboru povereníkov o TANAPe z 28 10 1952 Pretože nástupnícka Verejná bezpečnosť (po Finančnej stráži) horskú záchranu nezahrnula do svojich pracovných povinnostía KSTL ako kultúrno - spoločenská organizácia bola vmetená do Sokola, ktorý túto činnosť tiež nevykonával, vytvoril sa 6-členný profesionálny tím zíchrancov THS pri JNV Vysoké Tatry. Jeho vtedajší predseda nebol voči THS ústretový a táto v rámci Štátneho výboru pre telovýchovu a šport pri JNV Vysoké Tatry putovala z odboru pre vnútro v roku 1953 do odboru pre zdravotníctvo a ešte v tom roku do odboru pre telovýchovu. Od 1. 2. 1954 zastrešil finančne a materiálovo strádajúcu THS národný podnik Turista s riaditeľstvom v Bratislave. Existenčné problémy THS využil OV KSS na riešenie priameho riadenia THS. Dôvodiac dvojkoľajnosťou činnosti, ktoré vykonáva THS na území TANAPu a ktoré zo zákona musí vykonávať i Správa TANAPu, ako i sľubom zlepšiť pracovné, finančné a materiálne podmienky, zariadil stranícky orgán pričlenenie profesionálov THS ku Správe TANAPu na území Vysokých a Západných Tatier. Dobrovoľníci THS sa dostali v rámci celoštátnej Horskej služby do turistického oddelenia Československého zväzu telesnej výchovy, kde po stránke metodickej a organizačnej boli zaradení i profesionáli THS. Prechodom THS ku Správe TANAPu od 1. 1. 1957 sa táto premenovala na Horskú službu TANAPu.

Druhá etapa názvu THS sa objavila od 1. 1. 1995, keď sa bývalá Správa TANAPu rozčlenila v dôsledku prijatia zákona č. 287/94 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Horská služba sa stala strediskom Štátnych lesov TANAPu (v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR) a premenovaná bola na Tatranskú horskú službu ŠL TANAPu.

Viac: TATRANSKÁ HORSKÁ SLUŽBA

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels