Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
TEMNÁ TICHÁ DOLINA
Je odnož dolinného systému v uzávere Tichej doliny. Zbieha v masíve Veľkej Garajovej kopy (1969,3 m. n. m.) v smere Z - V do Zadnej Tichej doliny, kde končí v 1590 m. n. m. Ohraničujú ju hrebene Zadnej a Malej Garajovej kopy od J a od SZ a S hrebeň Zadnej Licierovej kopy (1957 m. n. m.). Len v jej dolnej časti je občasný povrchový tok, ktorý sa vlieva do Tichého potoka. Prekonáva približne 100-metrové prevýšenie s dĺžkou necelých 300 m. Takmer celá dolinka je porastená rastlinným spoločenstvom alpínskeho pásma a len v dolnej časti sa nachádzajú ostrovčeky kosodreviny.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels