Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
BOROVICA HORSKÁ KOSODREVINOVÁ
(Pinus mugo turba ssp. pumilio Franco) Je úplne chránenou rastlinou. Vytvára samostatný subalpínsky vegetačný stupeň, ktorý sa podľa nej nazýva aj kosodrevinový. Tento stupeň sa začína v nadmorskej výške okolo 1400 m. Je drevinou krovitého, ale niekedy aj stromovitého vzrastu. V máji až v júli kvitnú osobitne samčie (zlatožlté) a samičie (fialové) šištičky. Semená sú krídlaté.

Má nesmierny vodohospodársky význam, pretože zadržiava veľké množstvo zrážkovej vody. V prostredí náchylnom na pôdne erózie im dokáže zabraňovať. Používala sa kedysi aj v ľudovom lekárstve, čo však nemalo praktický význam, iba sa tým zničilo veľa porastov.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels