Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
URVANÁ SKALA
Zalesnený bralnatý vrch s najvyšším bodom 1380 m. n. m., ležiaci v hrebeni zbiehajúcom z 1440 m. n. m. vysokého Holého vrchu. Hrebeň, v ktorom Urvaná skala leží, smeruje na S približne 1 km k ústiu Širokej doliny do Javorovej doliny, ktoré od seba navzájom oddeľuje. Masív Urvanej skaly je tvorený babošskými kvarcitmi tatrica, najmä kremencami a kremitými pieskovcami. Jej V svah zbieha do Javorovej doliny v 320 m vysokom prevýšení. Spod hrebeňových brál v J časti svahu sa tiahne dlhý žľab, ktorým z času na čas stekajú sutinové prúdy. Najmä za výdatných zrážok zmes vody, pôdy, skál a častí stromov ohrozuje cestu vedúcu popri Javorinke Javorovou dolinou. Slabá pevnosť a súdržnosť horninového podložia, ktorá je príčinou častého “urvania sa” skál, ako i zoskupenie brál vo V svahu, kde najväčšie leží nižšie pod ostatnými, asi v jeho polovici, sťaby urvané od ostatných, je dôvodom a príčinou tohto pôvodného ľudového názvu.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels