Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
VEGETAČNÝ STUPEŇ
Výškové pásmo vegetácie, ohraničené najmä nadmorskou výškou. V závislosti od ňou určovaných podmienok sa v týchto pásmach zoskupujú určité rastlinné druhy, ktorým dané podmienky vyhovujú. V zemepisnej šírke Slovenska je 7 vegetačných stupňov, z nich sa na V. T. vzťahuje päť:
  • Podhorský - submontánny stupeň (500 až 900 m. n. m.).
  • Horský - montánny stupeň (900 až 1500 m. n. m.).
  • Podhôľny - subalpínsky stupeň (1500 až 1850 m. n. m.).
  • Hôľny - alpínsky stupeň (1850 až 2300 m. n. m.).
  • Subniválny - podsnežný stupeň (2300 až 2655 m. n. m.).
Ďalší systém fytogeografického delenia na vegetačné stupne rozlišuje pásma lesných porastov. Existuje rozlíšených a popísaných 9 základných vegetačných stupňov: dubový, bukovo - dubový, dubovo - bukový, bukový, jedľovo - bukový, smrekovo - jedľovo - bukový, smrekový, kosodrevinový, alpínsky.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels