Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ŽDIARSKA VIDLA
(2141,6 m. n. m.) Čo do výšky druhý najvyšší vo vápencovom hrebeni B. T. Za najvyšším Havranom zaostáva iba o 9,9 m. Nachádza sa medzi Hlúpym vrchom (2060,8 m. n. m.) a Havranom (2151,5 m. n. m.) v SZ polovici B. T., na SZ od Širokého sedla (1825,5 m. n m.), cez ktoré od Ždiaru do Monkovej doliny prechádza náučný, zeleno značený turistický chodník s jednosmerným režimomzo Ždiaru do Kopského sedla. V minulosti žlto značený turistický chodník na vrchol Ždiarskej vidly je zrušený z dôvodov ochrany prírody B. T., ktorých pôdny podklad je veľmi citlivý na zašľapávanie a eróziu, najmä v strmých, exponovaných svahoch. Taktiež z dôvodov ochrany ubúdajúcich kamzíkov a svišťov bol tento vrchol uzatvorený.

Ždiarska vidla je budovaná liasovými kremencami, na ktorých sedí jej výrazná čapica z muránskych vápencov, ktorá na S spadá strmými trávnatými stienkami do Tristárskej doliny. Strmými skalnými svahmi spadá na SV, ku hrebeňu Kostolcov - skalných veží lemujúcich Tristársku dolinu a Žľabinu. Žľabinu (bočnú dolinu Tristárskej doliny) uzatvára svojou vežou Hlásna skala. Na V spadajú dlhé a strmé trávnaté svahy z vrchola až do horného úvalu Monkovej doliny Širokým úplazom. Svahy sú v zime veľmi lavinózne. Na JV spadá z vrchola najprv strmý skalný výšvih, ktokrý postupne prechádza do trávnato - hôľneho hrebeňa, aby cez skalnú bulu kremencových Vyšných rendov klesal do Širokého sedla. Na J, JZ, Z a SZ spadá do Zadných Meďodolov skalná stena vrcholovej čapice.

Rastie tu, tak ako v celých B. T., vápnomilná vegetácia, z ktorej pozoruhodný je najmä Lomikameň ovisnutý (Saxifraga cernua). JZ až SZ stena dala tomuto vrchu názov užívaný doteraz v poľštine a nemčine - Plačlivá skala. Muránske vápence, ináč biele, absorbujúce zrážkovú vodu, bývajú na tejto stene zatečené tmavými zvislými pásmi. Zrážková voda presakujúca vápencami tu na prerušených vrstvách steny, najmä nad kremencami, vyráža na povrch a steká po stenách ešte mnoho dní po zrážkach. Rozpustné látky v nej obsiahnuté potom “začierňujú” vápencové steny.

Pôvod názvu Ždiarska vidla tkvie v pastierskej minulosti. Maďarský názov z čias Uhorska je Határ hegy - Chotárna hora. Medzi Ždiarskou vidlou a Havranom prebiehala hranica Dunajecko nedeckého panstva a chotára mesta Spišská Belá. Časté tu boli šarvátky, ktoré vyústili do zabitia dvoch belianskych pastierov v Zadných meďodoloch. Spor riešil až cisársky dvor vo Viedni. Na pozorovania dodržiavania pastierskych teritórií bola Ždiarska vidla výborným vyhliadkovým vrcholom. Teda, nebola Ždiarskou vidlou, ale Ždiarskym vidlom (viď. Vidlový hrebeň).

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels