Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
FIŠKA, Václav
(1899 - 1976) Horolezec, organizátor turizmu, ktorý sa aktívne zaslúžil o rozvoj tatranskej turistiky. V rokoch 1922 až 1928 viedol podniky Klubu československých turistov na Štrbskom Plese. Od roku 1929 bol nájomcom chaty pri Popradskom plese a tu spolu s manželmi Štáflovými a neskôr Lutonským zaslúžili sa o vybudovanie Symbolického cintorína. Bol aktívny horolezec, podieľal sa aj na záchranných akciách. Na Popradskom plese pôsobil do roku 1947.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels