Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
FUCHS, Fridrich Dávid
(1799 - 1874) Levočský rodák, geodet, lesník. Bol autorom jedného z prvých tatranských sprievodcov: Die Zentral - Karpathen mit den nächsten Voralpen z roku 1863. Zaoberal sa tiež trigonometrickými a barometrickými meraniami vo V. T. a práve tieto výsledky, najmä výškopis použil v spomenutom diele. Cieľom jeho meraní bolo zostavenie podrobnej mapy Tatier, no to sa mu napokon nepodarilo. Najmä v roku 1865 a potom intenzívnejšie publikoval časopisecky k problematike ochrany kamzíkov a svišťov. Bol členom a funkcionárom UKS. Pochovaný je v Levoči.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels