Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
GALÉRIA GANKU
Sutinová terasa asi 200 m pod vrcholom Malého Ganku, z ktorej spadá do Ťažkej (Českej) doliny 280 až 300-metrová, takmer kolmá, miestami kolmá až previsnutá stena. Práve ona urobila Galériu Ganku povestnou a vyhľadávanou horolezcami. Výstupy na ňu dlhé desaťročia určovali mieru kvalít horolezcov a predstavovali prakticky od tridsiatych rokov 20. stor. etapu vyvrcholenia tatranského športového horolezectva.

Prvý známy a doložený výstup je od Východného Rumanovho sedla a uskutočnili ho poľskí vodcovia Bartolomiej Obrochta a Wojciech Roj, spolu s klientom Chalubińskim v lete 1870. Ešte predtým mohol byť na Galérii Ganku zakopiansky vodca a poľovník na kamzíky Stanislaw Sieczka. Zimné prvenstvo patrí poľskej horolezeckej dvojici Wincenty Birkenmajer - Stanislaw Groński, ktorí na ľavý okraj Galérie vytraverzovali zo SV piliera Ganku pri ústupe z pokusu o výstup týmto pilierom dňa 16. apríla 1933. Birkenmajer tu zomrel vyčerpaním a tak Groński sám traverzoval celú galériu Ganku do Bartkovej štrbiny a cez Rumanovu dolinku zostúpil na Popradské pleso.

Horolezecky významné sú však priestupy SZ stenou od Ťažkej doliny na Galériu. Prvý pokus uskutočnili už v roku 1910 poľskí horolezci Kienast a Wanjura v ľavej polovici steny, no úspešný bol až pokus trojice Ignacy Król - Wladyslaw Kulczynski ml. - Józef Lesiecki dňa 27. júla 1911. Cesta sa nazýva ”klasická” a má horolezeckú obtiažnosť IV. stupňa. Prvý zimný výstup uskutočnila dvojica Wlodzimierz Goslawski - Kazimierz Paszucha 13. apríla 1939. V tridsiatych rokoch ešte v stene vyliezli komínom v pravej časti Wieslaw Stanislawski a Marek Źulawski 19. augusta 1931 cestu s klasifikáciou V. stupňa.

Vážne horolezecké problémy boli vyriešené vo viacerých etapách. Najskôr vo vojnových rokoch vyriešila dvojica Goslawski - Orlowski (3. augusta 1939) jeden a Lapiński - Paszucha (6. - 7. septembra 1944) druhý problém. Nasledovali potom prvovýstupy dvojíc: Petrlová - Puškáš pilierom (26. júl 1948), Kuchař - Svatoš (14. september 1954), Karoušek - Šisler (25. august 1956), Studnička - Hauschke (22. september 1960), Ďurana - P. Pochylý (11. - 12. September 1963) a ďalšie .

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels