Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
HAVRAN
(2151 m. n. m.) Najvyšší štít B. T. V jeho vápencovom masíve krížňanského príkrovu s vrcholovou pyramídou z muránskych vápencov sa nachádza viacero krasových útvarov. Z nich vyniká Tristárska jaskyňa, 500 m dlhá s prevýšením 201 m a Havrania priepasť, hlboká okolo 45 m. V SZ stene Malého havrana, ktorý sa s prevýšením 250 m javí ako najvyššia stena B. T., nachádza sa asi 60 m pod úpätím steny Havrania diera. Je približne 120 m dlhá, s prevýšením 11 m a ľadovcovou výzdobou. Oblasť je bez turistických chodníkov. Vápnomilná flóra je tu zachovaná a dostatok kľudu má aj fauna.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels