Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
HREBIENOK
Terasovité zmiernenie sklonu JV Štrbavého hrebeňa Slavkovského štítu. Leží v 1285 m. n. m. asi 2 km S od Starého Smokovca. Tento, v porovnaní s okolím mierne na J sklonený terén bol v minulosti najskôr miestom vhodným na pasienky. V neskoršej dobe, aj vďaka miernemu stúpaniu od Starého Smokovca, stal sa miestom výletným a východiskom túr do dolín i k neďalekým Vodopádom Studeného potoka a na Slavkovský štít.

V roku 1875 v SV svahu strmo sklonenom do ústia Studenej doliny postavili na vykopanej terase - kancli Ruženinu chatu. V roku 1884 pribudol ďalší objekt, hotel Studený potok a na Starolesnianskej poľane hotel Kamzík, ktorý mal tvoriť opačný koniec zamýšľaných Studenovodských kúpeľov. Požiar v roku 1927 ukončil existenciu tejto myšlienky Antona Döllera z Kežmarku. Z kúpeľov zostal iba hotel Kamzík, ktorý asanovali v roku 1982. Na Starolesnianskej poľane však už predtým stála Rainerova útulňa.

Po zániku kúpeľov ešte v tom istom roku odkúpil pozemky MUDr. Guhr a daroval ich spolku Karpatenverein, ktorý tu v roku 1934 postavil a otvoril Guhrovu, dnes Bilíkovu chatu.

Od roku 1908 premáva na Hrebienok pozemná lanovka. Na jej hornej stanici bol najskôr tzv. Kiosk. Neskôr tu v roku 1928 vybudovala Legiobanka Športhotel a od rokou 1930 sa začínajú rozvíjať zariadenia pre šport. V roku 1958 bola osvetlená sánkarská dráha do Starého Smokovca, v roku 1970 odovzdaná do užívania zrekonštruovaná pozemná lanovka. Negatívnym javom tejto rekonštrukcie bolo, že horná stanica bola postavená v trase lyžiarskych tratí, čo sa stalo aj pri rekonštrukcii Športhotela, skolaudovaného v roku 1997.

Na Hrebienku sú lyžiarske trate, sánkarská dráha a zjazdovka (nenáročná) vedú do Starého Smokovca. Hrebienok zostal obľúbeným a vyhľadávaným miestom letnej turistiky a zimných športov.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels