Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
IHLIČNANY
Je to trieda nahosemenných rastlín, ktoré predstavujú väčšinou stromy a kry. Majú rozkonárené stonky so zreteľne skrátenými konárikmi - brachyblastmi. Listy sú úzkočiarkované, ihlicovité, kvety šupinkovité, šišticovité, vždy jednopohlavné. Za každým podporným lupeňom sa nachádzajú jedno alebo dve nezakryté vajíčka, ktoré v plodoch dozrievajú na bezkrídle alebo krídlaté semená. Ihličnany majú tri čeľade: Tisovité (Taxaceae), Borovicovité (Pinaceae) a Cyprusovité (Cypressaceae).

Zaberajú približne 47 % plochy lesov Slovenska. V TANAPe je to však 71 %. Nespôsobilosť ihličnanov meniť dýchacie orgány - listy, teda ihlice - každoročne, až na výnimku, ktkorou je smrekovec opadavý, spôsobuje ich nízku odolnosť voči znečisťovaniu životného prostredia emisiami a imisiami. Tieto jedovaté a prašné látky, koncentrované v pôde i na telách rastlín, a to najmä v dýchacích otvoroch ihlíc, spôsobujú dlhoročné a trvalé oslabovanie vitality porastov.

Zdravotný stav najstarších generácií ihličnatých porastov tatranského lesa dnes dospel do takého stavu, že vyprovokoval prirodzených likvidátorov oslabených jedincov - podkôrny hmyz - k akcii. Vyžieraním lyka dokáže tento škodca likvidovať veľké plochy oslabených porastov. Koruny stromov rednú, opadáva sčervenené ihličie a takmer súčasne i kôra. Niet nateraz spoľahlivej ochrany, všetko je len experiment. Najhoršie sú postihnuté lesy Javorovej a Bielovodskej doliny.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels