Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
KÔPROVÁ DOLINA
JZ dolina V. T., zbiehajúca z hlavného hrebeňa. Oddeľuje rázsochu Liptovských kôp a Liptovskej Krížnej od rázsochy Kriváňa. Vznikla na priečnom tektonickom zlome horstva a domodeloval ju asi 12,5 km dlhý a 250 m hrubý ľadovec, ktorý bol na J strane Tatier najmohutnejší.

Dolina začína pod hlavným hrebeňom V. T. - 2378 m. n. m. vysokou Čubrinou - Piargovou dolinkou ako najvyšším poschodím Temnosmrečianskej doliny, v ktorej ležia Temnosmrečianske plesá (1710 m. n. m. Vyšné a 1674 m. n. m. Nižné). Sú prameňom 12,7 km dlhého Kôprovského potoka, hlavného toku doliny. Potok spadá prahom z Temnosmrečianskej doliny Vajanského vodopádom. Pravostranné odnože sú Kobylia dolina, Garajova dolina, Turkova dolina, Srdce, ľavostranné Hlinská dolina, Nefcerka, Kotlina, Škaredý žľab, Banský žľab. Kôprovský potok sa pod Veľkou Pálenicou steká s Tichým potokom (v 967 m. n. m.) a vytvárajú Belú. Plocha povodia Kôprovského potoka je 31 km2 s 30 %-nou lesnatosťou. Táto bystrina má veľmi rozdielne prietoky vody v závislosti od ročných období.

Prvými návštevníkmi doliny boli zrejme pastieri a baníci, prvým známym turistom bol v roku 1750 Juraj Pongrácz, ktorý sa aj pokúsil zmerať hĺbku Nižného Temnosmrečianskeho plesa.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels