Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
KOŘISTKA, Karel
(1825 - 1906) Český geograf a geodet, ktorý vyštudoval banskú akadémiu v banskej Štiavnici, kde začas aj pôsobil. Svoje pôsobenie v Tatrách zúročil veľmi podrobným geografickým dielom Die Hohe Tatra in den Zentralkarpathen z roku 1864, ktoré prináša i etnografické postrehy. Prílohou je farebná mapa V. T. v mierke 1 : 100 000. Bol novátorom mapovacích metód v topografii a v roku 1856 zostrojil nivelačný teodolit. Zaoberal sa vplyvom nadmorských výšok a vlastností pôdy na zemský magnetizmus. Geografické merania uskutočňoval na celom území Rakúsko - Uhorskej monarchie i inde v Európe.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels