Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
KOSODREVINA
Borovica horská (Pinus mugo) - krovitá drevina čeľade borovicovitých (Pinaceae), má u nás dve navzájom sa prelínajúce formy. kosodrevina má poliehavý kmeň s hnedosivou až čiernou kôrou, priame konáre obrastené ihlicami vyrastajúcimi v pároch bez brachyblastov. Vyžaduje vlhko a svetlo. Vyskytuje sa v dvoch poddruhoch rozlíšiteľných najmä podľa šišiek. Borovica horská pravá (Pinus mugo, ssp. mugo), ktorá rastie v horských polohách a Borovica horská barinná (Pinus mugo, ssp. rotundata), ktorá máva vzpriamenejší vzhľad a rastie najmä na rašeliniskách Oravy.

Kosodrevina osídľuje subalpínske vegetačné pásmo (1400 až 1800 m. n. m.) nad hornou hranicou lesa, kde tvorí monokultúru, ale i lokality nižšie položené, s malým množstvom pôdy, v pásme lesa, najmä na morénových kamenných moriach. Ostrovčekmi však vstupuje aj do alpínskeho pásma až do výšky nad 2000 m. n. m. Významne ochraňuje pôdu pred eróziou a je hydroregulačnou drevinou.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels