Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
LOMIKAMEŇOVITÉ
Rad dvojklíčnolistových rastlín. Z neho viaceré rody a druhy sú zastúpené aj vo flóre V. T. a B. T. Niektoré druhy najmä lomikameňa (Saxifraga) sú chránené. Dokonca 29 z nich je zaradených do zoznamu ohrozených rastlín Európy. Z našich je to lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii). Lomikameň snežný (Saxifraga nivalis) je glaciálny relikt. Vo V. T. a B. T. rastie 9 druhov lomikameňov, väčšinou vo vysokohorských polohách.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels