Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ĽADOVÉ JASKYNE
Tieto jaskyne malých rozmerov majú B. T. Je to však aj Ľadová pivnica v Suchej doline alebo Ľadová jaskyňa v Javorovej doline. Tieto jaskyne s klesajúcim dnom, bez vetrania, hromadia studený vzduch, ktorého teplota sa nemení ani v lete a z vody vytvára na stenách ľadovú výzdobu (podlahový ľad, stalagmity, stalaktity a stalagnáty, záclony a povlaky). Tieto jaskyne sa delia na stále, kde ľadová výzdoba pretrváva počas celého roka a občasné, v ktorých sa ľadová výzdoba pri letnom oteplení roztápa.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels