Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
MACHORASTY
(Bryophyta) - oddelenie výtrusných rastlín (Sporophyta). Predstavujú najdokonalejšie stielkaté rastliny (Thallophyta). Sú autotrofné, mnohobunkové, rôzneho vzhľadu, žijúce väčšinou na súši. Stielka (thallus) je súčasťou ich tela veľkého od niekoľkých milimetrov po niekoľko centimetrov. Ich významnou črtou je zákonité striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie vo vývoji jedinca. Väčšiu časť života existujú ako pohlavná generácia - gametofyt. Ten môže mať podobu jednoduchých, zelených, lupienkovitých alebo stužtičkovitých útvarov, alebo i podobu olistenej rastlinky. Ich vegetatívne časti tela (pabyľky, pakorienky, palístky) však ešte nemajú pravé vodivé cievne zväzky. Druhé štádium ich ontogenického vývoja tvorí nepohlavná generácia - sporofyt. Vzniká po oplodnení a má tiež rôzny vzhľad a veľkosť. Machorasty sa rozmnožujú pohlavne - oogamiou, nepohlavne - výtrusmi a vegetatívne.

Delia sa na tri triedy (pečeňovky - Hepaticae, rožteky - Anthocerotae, machy - Musci). Na Slovensku je doteraz popísaných okolo tisíc druhov machorastov, najviac machov, asi 700 druhov.

Machorasty sú spolu s lišajníkmi pioniermi v kolonizovaní skalných stanovíšť. Dokážu tu zadržiavať mnoho vody, najmä na delimitovaných pôdach a skalách.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels