Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
MAK TATRANSKÝ
(Papaver tatricum) - rastlina z čeľade makovitých (Papaveraceae). Rastie jednotlivo alebo v riedkych trsoch. Listy sú dlhostopkaté, sivozelené, dva až trikrát perovito delené na čiarkovité alebo kopijovité úkrojky v prízemnej ružici, z ktorej vyrastá bezlistá, 10 - 20 cm vysoká chlpatá stonka. Na jej vrchole od júla do augusta kvitne jeden 2 - 5 cm veľký biely kvet. Po opelení vytvára obrátenovajcovitú hranatú tobolku - makovicu porastenú štetinami. Mak tatranský rastie okrem V. T. a Západných Tatier iba vo Veľkej Fatre. Obľubuje lokality s drobnejšou, ale pevnou sutinou, na zvetralých skalách s vápencovým i mylonitovým podkladom. Patrí medzi glaciálne relikty a zároveď západokarpatské endemity. Jeho hlavný areál rozšírenia je v Tatrách, čím je i tatranským subendemitom. Patrí medzi veľmi ohrozené druhy.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels