Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
MENGUSOVSKÁ DOLINA
Takmer 8 km dolina patrí k najväčším na J strane V. T. V Z časti ju ohraničuje hrebeň Bášt, na S časť hlavného hrebeňa V. T. od Čubriny po Popradský Ľadový štít a v oblúku od V k J potom rázsocha Končistej s Tupou a Ostrvou. Samotná dolina vytvára komplex, ktorý sa skladá z viacerých odnoží, kotlín, doliniek. Výrazne je odčlenená dolina Zlomiská.

Výrazné a významné sú Satania dolinka (úval pod Satanom po Hlinskú vežu), Hincova kotlina (rozsiahlejšia kotlina pod hlavným hrebeňom), v ktorej leží najväčšie pleso slovenskej časti V. T., Veľké Hincovo pleso, Žabia dolina (horná SV časť M. doliny), Kotlina Žabích plies (Z úval Žabej doliny), Volia kotlinka (časť Kotliny Žabích plies), Dolinka pod Váhou (leží pod sedlom Váha), Kotlinka pod Žabím koňom (SZ časť Dolinky pod Váhou, pod Žabím koňom).

M. dolinu charakterizuje bohaté vodstvo. Mnohé plieska sú nestále, v lete vysychajú. Čo do veľkosti a významu sú popri Veľkom Hincovom plese a Popradské pleso (z neho vytekajúci potok Krupá je vlastne horným tokom rieky Poprad - odtiaľ pravdepodobne názov plesa), veľké Žabie pleso a Malé Žabie pleso, dnes už oddelené nízkou kamennou hrádzou. Významnými potokmi sú Hincov, do ktorého sa vlieva Žabí potok, Hincov potok sa vlieva do krupej a vytvárajú spolu Mengusovský potok.

Ťažko povedať, kto bol medzi prvými návštevníkmi doliny. Boli to pravdepodobne lovci, pastieri, zlatokopi a baníci. Stopy po baníckej činnosti sú na svahu Patrie, ale aj v Hincovej kotline. Oveľa pozoruhodnejšou stopou je však nález hrotu železnej kopie, či oštepu, ktorý v tejto doline pod vrcholom Rýs našiel bratislavský horolezec pán Kluvánek. Odborníci usúdili, že vek tejto zbrane sa môže pohybovať od časov rímskych légií na území dnešného Slovenska, až do obdobia raného stredoveku. Od začiatku 19. stor. je aj cieľom turistov. V doline tak vznikli niektoré objekty, z nich prvý pri Popradskom plese v roku 1879 (Majláthova chata), po roku však vyhorela a nahradila ju Hincova koliba. V roku 1897 kúpil od od dedičov Františka Máriássyho majetok na Vyšných Hágoch s okolím, vrátane Mengusovskej doliny Kristián Kraft Hohenlohe. V roku 1898 dal tento nový majiteľ pri Popradskom plese postaviť novú chatu. Chata tu potom v rôznych obmenách stála nepretržite. Bývalé pasienky na morénach v dolnej časti doliny boli zalesnené najmä po zriadení TANAPu. Tieto porasty obsahujú vysoké percento zastúpenia borovice Limby.

V roku 1933 nad Popradským plesom, v Kotline pod sedlom Váha sa z pôvodne vojenskej útulne stala Chata pod sedlom Váha a bola daná k dispozícii turistickej verejnosti. Koncom 50-tych rokov 20. stor. bola chata pri Popradskom plese prestavaná na horský hotel.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels