Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
MONTÁNNY STUPEŇ
Je to horský vegetačný stupeň (alebo pásmo) vo výškovom rozpätí od 700 do 1200 m. n. m., no niektorí autori ho uvádzajú až do 1600 m. n. m. Bohatá vegetácia je zastúpená vo V. T. najmä lesnými rastlinnými spoločenstvami s prevládajúcimi ihličnanmi, z listnatých stromov najmä jarabina, breza, vŕba rakyta, javor, buk a osika.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels