Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
PIARGOVÁ DOLINKA
Názov patrí najvyššiemu poschodiu Temnosmrečianskej doliny, ležiacemu pod stenamiČubriny, Čubrinky a Kôprovského štítu. Tento synonymný názov má pôvod v poľštine a ujal sa i v slovenčine. Piarg jenázov pre sutinový kužel, úsyp, úšust alebo dejekčný kužel, vytvorený gravitačným nahromadením sa poväčšine mrazovou eróziou zvetraného horninového materiálu na úpätí stien, najmä v uzávere trógov. Dejekčné kužele (z lat. Deiecus - sklon) sú mnohopočetne vytvorené v každej tatranskej doline. Podľa hrubého výpočtu spolu predstavujú vo V. T. objem asi 350 miliónov kubických metrov sutín. Tie sú v kuželoch gravitačne vytriedené podľa veľkosti. Najdrobnejšie kamene sú najvyššie, najhrubšie najnižšie. Najväčší tatranský sutinový kužel je v Kolovej doline. Má výšku 430 metrov.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels