Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
POĽSKÝ HREBEŇ
(2200 m. n. m.) Široké sedlo v hlavnom hrebeni V. T., nachádzajúce sa medzi masívom Velického štítu (Zamrznutá kopa) a Východnou Vysokou. Svoje pomenovanie sedlo dostalo od Spišských Nemcov, ktorí prví nazývali toto sedlo Polnischer kamm, sattel, Grod, grot, i grat . Na dôvod tohoto pomenovania je viacero verzií. Poľská verzia pochopiteľne tvrdí, že tento názov pochádza od bližšie neurčenej doby, keď hlavný hrebeň V.T. tvoril hranicu Poľska v celej svojej dĺžke a dodnes sa zachovalo toto pomenovanie len na tomto úseku hrebeňa. Druhá romantická verzia hovorí o tomto sedle ako o obľúbenom prechode poľských pašerákov najmä s koňami a dobytkom. Je potešiteľné pre Nemcov a Slovákov, že pašovali len Poliaci a preto Poľský hrebeň. V skutočnosti je tento, na najexponovanejších úsekoch i reťazami zabezpečený priechod pre kone a kravy nepriechodný. Možno ovce, alebo kozy. Tie by hádam s ľudskou pomocou prešli. Príčina je však určite iná a zrejme spočíva v nemeckej odlišnosti od okolitých etník. V Bielovodskej i Javorovej doline už od druhej polovice 16. storočia pásli i uhorskí obyvatelia dunajeckého panstva z obcí zakladaných na nemeckom, valasskom i kopaničiarskom práve.. Je známe, že títo, pôvodne valasskí kolonisti hovorili a dodnes hovoria goralsky. T.j. staropoľským, lechitským nárečím obohateným o slovenské jazykové zákonitosti a o nemeckú hoc skomolenú , najmä technickú terminológiu. Keď sa Nemci stretali s týmito pastiermi za oným hrebeňom a možno i priamo na tomto hrebeni, , pretože jurgovčania pásli v Bielovodskej doline, dokázali v ich reči jazyku rozlíšiť akurát to, že sú Poliaci, hoci boli presne takými istými občanmi Uhorska, ako i Nemci. Vo svojej práci z roku 1864 to potvrdzuje napr, i Karel Kořistka , keď hovorí, že "sever Tatier obývajú Poliaci viac podobní Slovákom ako Poliakom". A nakoniec, veď i dnes dokáže "prehrdý " Slovák napr. obyvateľ Popradu bez zaváhania označiťí obyvateľa Ždiaru, či Lendaku za Poliaka. len preto, že "godo". Názov Poľský hrebeň sa zažil a prešiel i do iných jazykov. Zrejme tento názov podporili i poľsko - nemeckí členovia Sliezskej sekcie UKS, ktorí vo Velickej doline postavila chodník - Sliezsku cestu - práve na Poľský hrebeň a pri Velickom plese chatu Sliezsky dom. Dnes je to bľúbené miesto prechodu hlavného hrebeňa Tatier z Bielovodskej doliny do Veľkej Studenej i Velickej doliny a naopaktúr a východiskové miesto na turisticky prístupnú Východnú Vysokú.Za búrkového počasia je všal toto miesto nebezpečné a rovnako v prípade, že je zľadovatený sneh , alebo lavinózne. Tu je najhorším svah z Prielomu do Veľkej Studenej doliny, ktorý hrozí lavínami takmer počas celej zimy a na opačnej strane celý Zmrznutý kotol.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels