Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
BIELOVODSKÁ DOLINA
Severná dolina Vysokých Tatier, vytváraná prameňmi Bielej vody, dlhá približne 19 km. Začína na S od Jurgova na sútoku Bielej vody s Javorinkou, na J je ohraničená hlavným hrebeňom Vysokých Tatier v úseku medzi Malým Javorovým štítom a Rysami. Najvyšším bodom tejto hranice je Zadný Gerlach (2616 m. n. m.). B.d. z V ohraničuje hrebeň Javorových veží, vybiehajúc i z Malého Javorového štítu na S, cez Javorinskú Širokú, Zámky, Horvátsky vrch, Zadnú kopu, Holicu, Skalku, Gomboší vrch, Chovancovú, Skorušniak až po Sútok, kde je najnižší bod tejto doliny 820 m. n. m. Západnú hranicu tejto doliny veľmi nelogicky zvykneme stotožňovať so štátnymi hranicami s Poľskom. Tie boli určené na základe rozhodnutia súdu v rakúskom Grazi v roku 1902, keď plukovník švajčiarskeho generálneho štábu a profesor zurišskej polytechniky Dr. Fridrich Becker rozhodol o priebehu “sporných” hraníc medzi uhorskou a rakúskou Galíciou v neprospech Uhorska, prisúdiac Rakúsku ľavú stranu doliny Rybieho potoka, posunúc hranicu z dna tejto doliny na hrebeň Granátov, Žabie štíty a Rysy.

Orografická hranica v skutočnosti vybieha od Sútoku na poľskú stranu a hrebeňom Cyrhly nad Bialkom ponad Rynias, cez Wierch Poroniec, Goly Wierch, Gensia szyje, Suchy Wierch Waksmundski, Koszyste, Woloszyn, Kozi Wierch, Zawrat na Swinicu, zahŕňajúc do svojho povodia aj jej v podstate bočné doliny – Dolinu Rybieho potoka , Dolinu Roztoki a Wksmundskú dolinu.

Bielovodská dolina je silne modelovaná ľadovcovou činnosťou, na poľskej strane sa tu nachádzajú i najväčšie tatranské plesá. Poľských je celkom 24 plies, slovenských 17. Vzhľadom na rozľahlosť B. d., ako aj niekdajšiu ochranu tohto územia najmä na dnešnej slovenskej strane kniežaťom Kristianom Kraftom von Hohenlohe Oeringen ktorý tu zriadil oplotené obory pre zver, zlikvidoval turistické chaty a územie bránil pred rozvojom infraštruktúry turistického ruchu sú prírodné hodnoty tejto časti Tatier zachovalejšie. V poslednom desaťročí 20. stor. je však vidieť silné poškodenie starých lesných porastov ihličnanov, najmä smreka, emisiami a podkôrnym hmyzom. Vysoká návštevnosť najmä v bočnej doline Rybieho potoka je príčinou antropizácie zvierat, najmä medveďov. Dolina je Národnou prírodnou rezerváciou. Nachádza sa v nej posledné horolezecké táborisko. Dolinou vedie z Lysej Poľany modro značkovaný turistický chodník cez Prielom a Veľkú Studenú dolinu až do Tatranskej Lomnice. V Zamrznutom kotli pod Prielomom a Poľským hrebeňom pri pútači upevnenom v skalnej stene z tohto modro značeného chodníka odbočuje cez Poľský hrebeň zeleno značený turistický chodník , ktorý končí v Štôle. Z tohoto zeleno značeného chodníka na hlavnom hrebeni V.T. v sedle Poľský hrebeň odbočuje doľava na vyhliadkový vrchol Východnej Vysokej žlto značený chodník po ktorom výstup na vrchol trvá asi 1 hodinu. Zostup z neho je tou istou cestou na Poľský hrenbeň. V Bielovodskej doline platí sezónny uzáver TZCH od 01.11.b.r. do 15.06. b. r. , ktorý začína pri horárni na Bielej vode.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels