Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
TATRIKUM
Je najspodnejšou tektonickou jednotkou stavby centrálnych Západných Karpát. Vzniklo v ich najsevernejšej časti v zóne kôrového segmentu zhrubnutého mladoprvohorným variským vrásnením. V tejto dobe do komplexu staroprvohorných usadenín prenikli mohutné masy žulových vyvrelín. Počas záveru prvohorného obdobia vzniknuté pohorie zbrúsila erózia. Druhohorný pokryv pozostáva zo spodnotriasových kremencov, strednotriasových dolomitov a vápencov, vrchnotriasových bridlíc a pieskovcov, jurských a spodnotriasových vápencov a bridlíc. V zóne na severe (šiprúnska jednotka) sa usadzovali hlbokomorské sedimenty, v južnejších , plytších vývojoch ( medzi ktoré patria i vysokotatranské jednotky ) sa tvorili plytkomorské útvary Giewontu a Raptawických turní. Usadzovanie skončilo strednokriedovými slieňmi(súvrstvie Zabijak v Tichej doline).
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels