Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
TICHÁ DOLINA
Je najväčšou dolinou na J strane V. T., dlhá 16 km. Svojimi úvalmi rozhraničuje Vysoké a Západné Tatry. Jej hlavná os vysiela do strán 24 bočných dolín a žľabov, z ktkorých je najväčšia Hlina, potom Kôprovica, Krížna, Tomanova dolina, Špania dolina, Zadná, temná a Kamenná Tichá dolina. Ďalej sú to: Predné a Zadné Licierovo, Magurský žľab, Grapy, Suchý žľab, Žľab Skalka, Javorová dolina, Javorový žľab, Vyšné a Nižýné Nohavice, Červený úplaz, Široký žľab, Svišťovka, Grešová a ďalšie. Bočné doliny zbiehajú do trógu Tichej doliny väčšinou závesne - schodovitými terasami Posledné, würmské zaľadnenie vytváralo v uzávere Tichej doliny, vrátane bočných dolín, asi 5,5 km dlhý ľadovec, ktorý mal hrúbku až 130 m. Dolina je obkolesená hrebeňmi Veľkej Kopy Kôprovej, hlavným hrebeňom V. T. od Hladkého štítu (2065 m. n. m.) cez Svinicu (2301 m. n. m.) až po Ľaliové sedlo (1947 m. n. m.) a ďalej od Kasprového vrchu (1984,9 m. n. m.) hrebeňom Červených vrchov po Tomanovské sedlo (1685,9 m. n. m.) na Poľskú Tomanovú (1977,3 m n. m.), Smrečinský vrch alebo Smrečiny (2068,2 m. n. m.), Veľkú Kamenistú (2127,4 m. n. m.) a cez Grešovo (1911,5 m. n. m.) a hrebeň Hlina na Žeruchu (1381,2 m. n. m.) a Jedlinami spadá k sútoku Tichého a Kôprového potoka. Dolina vďaka ľadovcovej modelácii má 5 pliesok Dve sú v Kamennej Tichej: Vyšné Valentkove pleso v nadmorskej výške 1890 m má rozmery približne 7x3 m, s hĺbkou okolo 0,5 m a leží pod stenami Svinice za skalnou bulou. Nie je stále a v lete vysychá. Dolné Valentkove, alebo len Valentkove pleso v nadmorskej výške okolo 1800 m je trvácnejšie a tiež zásobuje Valentkový potok stekajúci do Tichej doliny. V Tomanovej doline ležia tri Tomanove plesá. Sú to plytké stále plieska. Táto dolina patrí geograficky do Západných Tatier, je odnožou Tichej doliny. Vo vrchnotriasových sedimentoch Červených vrchov je známy nález stopy druhohorného jaštera Coelurosauriichnus tatricus.

Tichá dolina bola v minulosti exploatovaná pastiersky, rúbaním i vypaľovaním lesa, ale tiež bansky. Stopy po baníckej činnosti sú najmä v Španej a Tomanovej doline. Odlesnenie spôsobilo lavinóznosť svahov v Tichej doline. Veľké snehové lavíny tu majú svoje dráhy prebiehajúce až cez dno doliny. Rozsiahlosť jej územia 5966,64 ha tu dáva bohaté možnosti faune i flóre TANAPu, pretože dolina je riedko osídlená ľuďmi. Dolina je aj geologicky pestrá.

Z Podbanského ňou prebieha žlto značkovaný turistický chodník pozdĺž Belej a potom Tichého potoka až na Kasprový vrch. Z tohto chodníka sa odpájajú kratšie červeno značené úseky do Tomanového sedla Tomanovou dolinou a do Zadnej Tichej, Závor a Hladkého sedla, kde končí na línii štátnych hraníc.

Tichá dolina bola oddávna spojnicou medzi Liptovom a poľským Podhalím. To sa potvrdilo i počas II. svetovej vojny, keď najmä touto dolinou prechádzali poľskí kuriéri Armii Krajowej. Rozsiahlosť doliny poskytovala úkryt utečencom i partizánskym skupinám. Počas II. svetovej vojny tu zahynulo rôznou smrťou viacero osôb. Na svahoch Kňazovej nad Vyšnými Nohavicami havarovalo 30. 6. 1944 nemecké lietadlo Ju-523, ktorého trosky sú tam dodnes, z posádky však nik nezahynul.

Dnes je Tichá dolina prírodnou rezerváciou TANAPu, vzhľadom na rozlohu jednou z najvýznamnejších.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels