Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
TRÁVY
(Poaceae) Jedna z najdôležitejších čeľadí trvácich alebo jednoročných bylín z radu lipnicokvetých (Poales). Charakteristická stavba ich tela je tvorená výraznými stonkami. Sú valcovité, výrazne kolienkaté, spravidla olistené steblá, ktkoré sú jednoduché, len v súkvetiach alebo na bázach rozkonárené. Rozdeľujú sa na tri typy výhonkov: 1. Krátke sterilné - zväzkly prízemných listov prevládajúce najmä pri nízkych trávach. 2. Steblové sterilné - sú najmä pri vysokých trávach, podobajúce sa plodným steblám, ale namiesto plodov nesú listy. 3 Plodné steblá - nesú klásky z metliny s kvetmi a neskôr s plodmi (zrnami).

Čeľaď tráv je rozšírená po celom svete, v rôznych zemepisných šírkach a klimatických podmienkach. Trávy rastú prevažne vo veľkých spoločenstvách a svojimi porastmi dávajú charakter určitým oblastiam (savany, stepi, prérie, pampy, polárne a vysokohorské tundry).

Na Slovensku je čeľaď tráv zastúpená 67 rodmi a 190 druhmi. Vo svete je známych 620 rodov a 10 tis druhov. Popri voľne rastúcich trávach sú poľnohospodársky využívané a človekom šľachtené trávy najvýznamnejšou zložkou porastov kultúrnych stepí. Sú to obiloviny a krmoviny. V Tatrách prevládajú trávy v kultúrnej stepi podhoria a v pásme alpínskych lúk v byllinno - trávnom vegetačnom kryte nad hornou hranicou kosodreviny. Avšak trávy nechýbajú ani v dolných etážach kosodrevinového či lesného pásma, ak na pôdu dopadá svetlo. Trávy sú v lesníctve určujúcimi bylinami lesných typov, teda stanovišťnými rastlinami, podľa ktorých spoločenstiev sa dajú určiť stanovišťné podmienky tej ktorej lokality. Pri obnove lesa však trávy bývajú svojimi porastmi i prekážkou jeho rastu. Alpínske pásmo obýva najmä timotejka alpská (Phleum alpinum), lipnica alpská (Poa alpina), ktorá je charakteristická živorodosťou svojich metlinových kláskov, kde semienka predkličujú ešte na materskej rastline, a ďalšie rody a druhy. Trávy svojou hustotou koreňového systému pôsobia na spevnenie pôdy proti erózii a zosuvom. Dokážu absorbovať do svojich porastov veľké množstvo vody, čím prispievajú k hydroregulačnému režimu. Slúžia ako potrava všetkým bylinožravcom. Niektoré druhy sú endemitmi, niektoré ďalšie chránené. Sú medzi nimi i liečivé druhy.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels