Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
TRIGAN
Nazýva sa tak časť hrebeňa klesajúceho z Hrebeňa Bášt, resp posledného jeho vrchola Patrie k J, v nadmorskej výške 1481 m. Je to zalesnený hrebeň, končiaci nad Liečebným domom Helios, ktorým prebieha červeno značená magistrála od Štrbského Plesa ku Popradskému plesu Názov je zrejme odvodený od stredovekého latinského trigenus = trojuholník. V tatranskom názvosloví nie je zriedkavé prenášanie názvu určitých útvarov na susedné. Pravidelný trojuholníkový J svah nad Triganom ležiacej Patrie, najmä vysnežený, by mohol byť motívom na toto pomenovanie a názov Patria mohol prísť aj neskôr. Názvoslovným variantom Triganu je i ľudovo skomolený názov Drigan alebo aj Drigant.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels