Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Inštitúcie
UHORSKÝ KARPATSKÝ SPOLOK
Bol turistickou organizáciou založenou 10. 8. 1973 v Starom Smokovci. Jeho maďarský názov bol Magyarországi Kárpáttegyesület - MKE a cieľom bol rozvoj turistiky, lyžiarstva a horolezectva najmä na území V. T.

Myšlienka na jeho založenie vznikla na Spiši medzi miestnou inteligenciou. Boli to predovšetkým profesori kežmarského a levočského gymnázia František Dénes a Samuel Roth, lekári, smokovecký Mikuláš Szontágh, banskoštiavnický Edmund Téry a ďalší. Spolok mal za cieľ aj organizáciu vodcovskej a záchrannej služby v horách a snažil sa o ochranu prírody.

V čase jeho pôsobenia boli vybudované mnohé turistické chodníky, chaty i cesty, na ktorých udržiavali jeho členovia turistické značenie. Spolok mal 26 odbočiek - sekcií, z ktorých k najaktívnejším patrila sliezska sekcia z Vroclavi pod vedením Dr. Augusta Otta.

Vedenie spolku malo od počiatku v roku 1873 sídlo v Kežmarku až do roku 1883, kedy sa postavilo Karpatské múzeum v Poprade Potom sa presťahovalo do levoče, kde od roku 1884 bolo až do roku 1891. Po smrti Samuela Rotha sa ujal predsedníctva spolku spišský župan gróf Albín Csáky a sídlo spolku sa presunulo do Spišskej Novej Vsi. V tomto období bola preferovaná štátna maďarská politika s ideou jedného národa a zo spolku museli odísť najmä panslavisticky sa prejavujúci horskí vodcovia. Taktiež bola ochromovaná činnosť liptovskej sekcie MKE v Liptovskom Sv. Mikuláši. Pod zámienkoupotreby ovládať slovom a písmom nemecký a maďarský jazyk boli tak vyradení takmer všetci slovenskí horskí vodcovia a zostali iba spišskí Nemci.

V roku 1891 i v dôsledku zmeny vo vedení MKE vznikol v budapeštianskej sekcii nový turistický spolok Magyar turista egyesület - MTE a v roku 1909 Budapesti egyetemi turista egyesület - BETE, ktoré sa začali špecializovať na vysokohorskú turistiku a horolezectvo vo V. T. Vedenie MKE zostalo v Spišskej Novej Vsi až do rozpadu Rakúsko - Uhorska v roku 1918, kedy sa rozpadol i MKE. V roku 1920 sa za jeho nástupníka vyhlásil spišskonemecký Karpatenverein, ktorý zanikol až v roku 1945.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels