Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
VEGETÁCIA
(Z lat. Vegetare - rásť, oživovať) Rastlinný kryt zemského povrchu Rozdeľuje sa podľa nárokov na prostredie, zemepisnú šírku, nadmorskú výšku a pod. Nároky rastlín na stanovišťné podmienky ju delia na vodnú, močiarnu, lesnú, lúčnu, poľnú, pieskov, slaných pôd, zásaditých, kyslých pôd a pod. Zemepisná šírka rozdeľuje vegetáciu na vegetačné pásma a nadmorská výška na vegetačné stupne.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels