Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
VEĽKÁ STUDENÁ DOLINA
Patrí k väčším tatranským dolinám s dĺžkou od uzáveru k ústiu na Starolesnianskej poľane 5,5 km. Pod uzáverom jej jej najväčšou šírkou 2 km a plocha predstavuje 9,8 km štvorcových. Od J ju ohraničuje masív Slavkovského štítu a jeho rázsocha, v uzávere potom hlavný hrebeň od Východnej Vysokej po Širokú vežu a od S Prostredný hrebeň. Dolina má niekoľko prahov, výrazné sú tri a je v nej 22 plies. V hornej časti doliny je Zbojnícka chata (1960 m. n. m.), ktorá v roku 1998 vyhorela a po dvoch rokoch znovuvybudovaná začala prevádzku.

Dolina je turisticky sprístupnená od roku 1863, jej prvými návštevníkmi boli zrejme pastieri a pytliaci. Turistický význam doliny tkvie vo vysokohorských priechodoch Priečne sedlo (2352 m. n. m.) z Malej Studenej doliny a Prielom (2288 m. n. m.) do Litvorovej doliny.

S Malou Studenou dolinou sa jej ústie stretá na Starolesnianskej poľane a odtiaľ už nesie názov Studená dolina.

Po prvý raz ju spomína Juraj Buchholtz st. v roku 1719 ako Kaalbächer Grund. Názov však treba odvodiť od hlavného toku doliny, ktorým je Veľký Studený potok.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels