Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
VETERNICA NARCISOKVETÁ
(Anemone narcissiflora) Trváca bylina, 10 až 60 cm vysoká s hrubým podzemkom, z ktorého vyrastá priama, odstávajúco chlpatá stonka. Prízemné listy sú dlhostopkaté s tri až päťkrát dlaňovito strihanými čepeľami. Stonkové listy sú totožné, ale o niečo menšie, sú bez stopiek, sediace v podobe praslena na stonke, tesne pod okolíkom viacpočetných kvetov so žltými piestikmi a tyčinkami. Kvitne v máji až júli v závislosti od nadmorskej výšky výskytu. Je opeľovaná hmyzom Plody sú silne sploštené, obráteno vajcovité okrídlené nažky, ktoré rozširuje vietok. Jej hlavné rozšírenie je v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni, ale ojedinele zasahuje i do montánneho a subniválneho stupňa. Rastie na kyslých pôdach rovnako dobre ako na zásaditých. Dáva však prednosť bohatším pôdam na mylonitoch, horských nivách, holiach s vlhšou pôdou, kde kvitnúca vytvárabiele koberce porastov. Jej výskyt okrem V. T. je i v ostatných vyšších polohách Slovenska. Všade je úplne chránenou rastlinou patriacou medzi ohrozené druhy flóry.l Rastlina je jedovatá a jej miazga môže u alergikov spôsobiť pľuzgiere V Tatrách rastú ešte veternica hájna (Anemone nemorosa), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides).
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels