Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
VOJTAS, Jozef
(1906 - 1977) Spišský historik, kňaz, syn hájnika z Bielovodskej doliny na javorinskom panstve kniežaťa Kristiána Krafta von Hohenlohe. Jozef vychodil ľudovú školu v Jurgove. Ďalšie štúdiá absolvoval v Podolínci, Košiciach a v Levoči. Potom sa zapísal na Lekársku fakultu v Bratislave. Pretože jeho rodisko sa 28. 7. 1920 dostalo do Poľska (vinou zahraničnej politiky ČSR) a on na vysokoškolské štúdiá potreboval osvedčenie o štátnom občianstve ČSR, prijala ho za občana Javorina. Hoci nastúpil na LF, ešte v 1. semestri prestúpil na teológiu na Spišskú Kapitulu, kde bol vysvätený za kňaza (1930). Primičnú omšu celebroval v Jurgove, potom nastúpil ako kaplán v Hrabušiciach, administrátor a farár vo Veľkej Frankovej. V decembri 1940 bol vymenovaný za cirkevného školdozorcu a dekana dekanátu ku Slovensku opäť pripojených severospišských obcí. Ako veľkofrankovský farár nepracoval len na poli duchovného , ale i sociálneho pozdvihnutia životnej úrovne vo svojej farnosti i dekanáte. Malá vodná elektráreň v tejto obci je jeho zásluhou. Po roku 1945 sa staral o svojich rodákov, utečencov zo severného Spiša a Oravy, intervenoval spolu s biskupom Vojtaššákom u poľských cirkevných orgánov za vrátenie slovenských území a farností ku Spišskému biskupstvu. V roku 1951 bol spolu s biskupom Vojtaššákom internovaný a zakrátko odsúdený. Prepustili ho na prezidentskú amnestiu v roku 1960. V roku 1969 bol rehabilitovaný a Biskupský úrad ho vymenoval za administrátora v Spišskej Belej. Pokračoval v činorodej práci, ako spišský historik, ale napr. i reštaurovaním kostolov (v Tatranskej Kotline ). Pracoval naďalej aj pre svojich rodákov v Poľsku. Zomrel v kežmarskej nemocnici, pochovaný je v Spišskej Belej.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels