Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
VŔBY
(Salix) Sú rodom drevín čeľade vŕbovitých (Saliceae), ktorú vytvárajú s rodom topole (Populus). Vŕby sú dvojdomé rastliny. Na samčích jedincoch kvitnú jahňady s peľom a na samičích jahňady s bliznami a semenníkom. Plody sú dvojchlopňové tobolky, obsahujúce semená vybavené pre rozširovanie vetrom dlhým páperím. Semená majú krátku dobu klíčivostiod niekoľkých hodín do niekoľkých dní. Vo vhodných podmienkach okamžite klíčia. Viaceré druhy vŕb sa medzi sebou ľahko krížia. Niektoré kvitnú pred pučaním listov, iné súčasne s vývojom listov a ďalšie po ich rozvinutí. To všetko robí spoľahlivé určovanie vŕb dosť obtiažnym. Vzrast vŕb je rôzny. Od bylinných foriem, najmä v arktických a vysokohorských oblastiach, z ktorých vo V. T. rastie 8 druhov, cez kry, až po stromy horského a podhorského pásma či lužných lesov. Vŕby (je ich okolo 300 druhov) sú rozšírené najmä v chladnom pásme S pologule. Sú náročné na vlhkosť pôdy a dokážu vzdorovať mrazu. Vŕby svojim rýchlym rastom zabezpečujú pôdy a brehy tokov pred eróziou, opadom lístia obohacujú pôdu o organické látky, svojím respiračným odparom regulujú hladinu spodnej vody.o Drevo vŕby má rôzne použitie.

Z tatranských druhov sú významné: Vŕba bylinná (Salix herbacea) - plazivý, 5 - 8 cm vysoký krík, rastúci na kyslých, silikátových pôdach. Nájdeme ju na sutinách, kamenistých holiach subalpínskeho až alpínskeho vegetačného stupňa Patrí medzi endemické a ohrozené druhy Kvitne v júli a auguste.

Vŕba tupolistá (Salix retusa) - jej výška nepresahuje 10 cm, ale plazivých konárikov je aj viac ako 1 meter. Je spôsobilá rovnako dobre existovať na zásaditých i na kyslých pôdach. Kvitne v júni a v júli.

Vŕba Jacquinova (Salix jacquiniana) - je vysoká 20 - 50 cm a rastie takmer výlučne na vápencovom podklade subalpínskeho až alpínskeho vegetačného pásma. Kvitne v júni až júli.

Vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) - plazivý krík s husto rozvetvenými a na zemi položenými vetvičkami. Rastie na vápencových podkladoch, na humóznych a vlhších pôdach. Obľubuje pevné trávnaté svahy horského až subalpínskeho pásma. Kvitne v júni a v júli.

Vŕba rakyta (Salix caprea) - strom dorastajúci až do 15 m výšky. Vo V T je pionierskou drevinou rastúcou i mimo brehov vodných tokov V ihličnatých monokultúrach je vítanou zlepšovateľkou pôdy. Vystupuje až do pásma kosodreviny, kde sa vyskytuje s krovitou formou vŕby sliezskej (Salix silesiaca).

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels