Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
VŠIVÁKY
(1817 m. n. m.) Vyvýšenina v J hrebeni zbiehajúcom z Krížneho do Kôprovej doline. Názov sa vzťahuje v podstate na celý tento úsek hrebeňa, ktorý od seba oddeľuje Krížnu a Kôprovú dolinu. Názov môže pochádzať od rastliny všivec (Pedicularis). Pre pastierov bolo dôležitým, že dobytok sa na hôľnych pasienkoch husto porastených všivcom Oederovým a všivcom praslenovitým nechcel veľmi pásť kvôli látke akubín, obsiahnutej v týchto rastlinách. Možno preto ten hanlivý názov. Na jeseň, 1. až 3. septembra 1941 veľkú časť lesov Kôprovej doliny vyvrátila veterná kalamita Pri jej spracovaní boli nasadení i Rómovia, väzni integrovaní na základe rasovej segregácie v koncentračnom tábore v susednej Tichej doline (dodnes sa táto lokalita nazýva Tábor). Na začiatku zimy 1943 sa však od ohňa v peci vznietila drevorubačská chatka, od nej zhorel i vyvrátený les na celom úbočí Všivákov Hasenie bolo veľmi nebezpečné pre teplom rozpukané a dolu strmým svahom padajúce skaly. Zničená hrabanka i pôda bola na mnohých miestach odplavená zrážkovou vodou a zalesňovanie na obnaženej materskej hornine bolo veľmi obtiažne. Na výsev semien pioniersklych drevín použili lietadlá. Do úspešného výsevu zasiahla voda, ktorá väčšinu semien, najmä briez a jarabiny, splavila na úpätie do suťových kuželov žľabov, ktoré sú v súčasnosti najhustejšie porastené. Stopy požiaru sú napriek každoročnému zalesňovaniu stále viditeľné a mnohé žľaby Všivákov bez pôdy a lesného porastu trvale lavinózne, pričom v zime ohrozujú tieto snehové lavíny i cestu Kôprovou dolinou.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels