Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
VŠIVEC OEDEROV
(Pedicularis oederi) Poloparazitická trváca rastlina vyšších polôh, subalpínskeho až subniválneho vegetačného stupňa. Z prízemnej ružice perovitodelených listov s vrúbkovaným okrajom vyrastá krátka5 - 20 cm vysoká lodyha so striedavými listami Na hornom konci lodyhy sa tvorí klas sírovožltých, zvnútra fialových pyskatých kvetov, ktorých okraje horného pysku sú vpredu červenofialové Kvitne od mája do júla.

Rastie na plytkých kamenitých pôdach s vysokým obsahom humusu a to na vápnitých i na mylonitoch. Vo Vysokých, Západných a Belianskych Tatrách je úplne chránenou rastlinou. Má koreňový systém uspôsobený na napojenie sa na koreňový systém hostiteľských rastlín, z ktorých odčerpáva vodu i živiny Všivce obsahujú látku akubín.

V Tatraách sa vyskytujú aj ďalšie druhy rodu: Všivec praslenatý (Pedicularis verticilata) - sa vyskytuje od nadmorskej výšky 760 aý po 2611 m. Kvitne v júni až auguste a je náročnejší na vlhko. Všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum - carolinum) - rastie len na slatinách a rašelinových lúkach na úpätí Tatier. Je to kriticky ohrozený druh našej flóry.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels