Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ZÁMKY
(2010 m. n m.) Vypínajú sa v hrebeni vybiehajúcom na SZ od Javorinskej Širokej (2210,3 m. n. m.), hneď za Sedlom pod Zámkami. Z vrcholu Zámkov sa klesajúce hrebene rozbiehajú ponad Spismichalovu dolinu. SZ hrebeň prebieha cez Horvátov vrch (1902 m. n. m.) na Zadnú kopu (1673,6 m. n. m.) a Holicu (1628,2 m. n. m.). Druhá vetva hrebeňa smeruje cez Vyšný Spismichalov priechod na Úplazky (1875 m. n. m.) a z nich na Malé Zámky (1669 m. n. m.). Práve medzi Zámkami a Úplazkami prebieha horninové rozhranie vrásy Širokej, ktorá súvisí i s vrásou Červených vrchov. Kryštalinické jadro Zámkov je vo Vyšnom Spismichalovom sedle vystriedané bielymi vápencami, pestrá geologická stavba sa premieta i do malebnosti najmä veží Malých Zámkov. Názov Zámky má pravdepodobný súvis so stredovekou baníckou terminológiou, kde “zámok” znamenal vrch uzatvárajúci dolinu. V súvislosti s baníckou minulosťou Spismichalovej doliny je toto pomenovanie pravdepodobné.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels