Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Osobnosti
ZEJSNER Ludwik
(1805 - 1871) Na univerzitách vo Varšave, Berlíne a Göttingene vyštudoval geológiu a paleontológiu. Po štúdiách začal vyučovať mineralógiu. Pôsobil ako profesor na univerzitách v Krakove a vo Varšave. Do V. T. a Pienin prvýkrát zavítal v spoločenstve G. G. Puscha. Do roku 1870 navštívil Tatry niekoľkokrát, jeho štúdijné cesty však smerovali aj do iných oblastí Slovenska a do Álp. Celoživotné dielo predstavuje okolo 300 geologických, paleontologických, hydrogeologických, geografických, etnografických a prírodoochranárskych prác. Jeho geologická mapa Tatier a priľahlých oblastí, vydaná v Berlíne roku 1844, bola veľmi dlho najlepšou a neprekonanou. Jeho práce o Tatrách a Karpatoch vôbec boli podnetom pre Tytusa Chalibińského a ďalších príslušníkov poľskej inteligencie, aby prišli z Poľska do Tatier - Zakopaného a spolonizovali ho, čo sa stalo v druhej polovici 19. stor. Zejszner ako prvý geológ popísal stopy zaľadnenia v Tatrách na moréne Bystrej doliny pri Kuźniciach. Svoje práce uverejňoval v rôznych európskych časopisoch. Vo svojich prácach sa vehementne zasadzoval za ochranu najmä tatranskej prírody.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels