Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ŽABIA BIELOVODSKÁ DOLINA
Jej ľudový názov je aj Žabia Bialčanská dolina. Je bočnou dolinou Bielovodskej doliny. Jej dolný koniec sa začína na sútoku Žabieho bielovodského potoka, pretekajúceho touto dolinou, s Bielou vodou (1130 m. n. m.). Na jej dolnom konci ležia pozostatky dnes už viac zalesnenej Žabej bielovodskej poľany, ktorá je situovaná na orograficky ľavých brehoch oboch spomenutých tokov. Nadňou, smerom na JZ, vybiehajú zalesnené SV svahy hrebeňa Siedmich granátov. Tento hrebeň ohraničuje dolinu na SZ až Z od 1170,6 až po 1854 m. n. m. Od Rybieho potoka naň a ním prebieha štátna hranica s Poľskom, ďalej cez Žabiu kopu (2078,6 m. n. m.), Malý Žabí štít (2098,1 m. n. m.) a Žabieho mnícha (2146 m. n. m.) až po Veľký Žabí štít (2262,8 m. n. m.). Od Žabieho mnícha sa západné ohraničenie doliny stáča na JZ a cez Vyšné Bielovodské sedlo (2085 m. n. m.) prechádza cez veľký Žabí štít na J. Od Mlynárovho sedla (2087 m. n. m.) z J na JV až po vrchol Mlynára (2169,8 m. n. m.). Hrebeň Mlynára a Malého Mlynára (1972,4 m. n. m.) tvorí V ohraničenie, ktoré v nezmenenom smere pokračuje na Skorušniak (1804,5 m. n. m.), Anjely a Limbové vežičky a klesá až do 1146 m. n. m., kde hrebeň Skorušniaka končí nad Podúplazskou poľanou.

Žabí bielovodský potok (proti prúdu) sa od sútoku s Bielou vodou dvíha približne 750 m smerom na JZ, vbiehajúc medzi Limbové vežičky, Skorušniaka a hrebeň Siedmich granátov. Tu sa vo výške asi 1330 m. n. m. tok stáča priamo na J a pokračuje až do 1674,6 m. n m., kde podpovrchovým odtokom pramení z Nižného Žabieho bielovodského plesa, ktoré má plochu hladiny 4,650 ha, dĺžku 360 m, šírku 185 m a hĺbku 20,2 m. Pleso leží v kotli medzi Malým Mlynárom a Žabou kopou. 0 715 m ďalej na J leží v hornom kotli Vyšné Žabie bielovodské pleso (1699,1 m. n. m.). Má plochu hladiny 9,560 ha, dĺžku 538 m, šírku 260 m a hĺbku 24,3 m. Leží obkolesené hrebeňmi medzi Malým Žabím štítom, Žabím mníchom, Veľkým Žabím štítom a Mlynárom. Vyšné Žabie bielovodské pleso je štvrté najväčšie a najhlbšie pleso na slovenskom území V. T. Obe plesá majú podpovrchové prítoky.

Dolina je Národnou prírodnou rezerváciou s 5. Stupňom ochrany a nevedie do nej žiadny turistický chodník.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels