Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ŽABIA DOLINKA JAVOROVÁ
Je bočná - visiaca dolina - tróg Javorovej doliny, ktorej dolinný prah spadá ku Javorinke v 180-metrovom prevýšení. Je približne 1,1 km dlhá, pričom však samotný kar - ľadovcový kotol - má len okolo 500 m dĺžky. Na jeho dne leží Malé Žabie pleso javorové (1705 m. n. m.), s plochou 0,190 ha, dĺžkou 100 m, šírkou 28 m a hĺbkou 3 m. Má povrchový prítok i odtok, ktorý vytvára asi 1 km dlhý Žabí javorový potok, ústiaci v 1525 m n. m. do Javorinky.

Dolinku na JZ ohraničuje dvojvrcholový, rozložitý, hôľno - bralnatý Žabí vrch javorový, ktorého SZ vrchol je v 2174 m. n. m. a JV v 2203 m. n. m.Medzi nimi, nad dolinkou leží Žabia priehyba (2150 m n. m.), plytké trávnaté sedlo. Žabí vrch javorový leží v rázsoche Javorinskej Širokej, vybiehajúcej z Malého Javorového štítu ponad Javorovú dolinu. Približne 200 m na JZ od sútoku Žabieho javorového potoka s Javorinkou, asi o 45 m v prevýšení ležia tri plieska, z ktorých len jedno má trvalejší charakter. Je to Dolné (Nižné) Žabie pleso javorové.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels