Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
ŽELEZNÁ BRÁNA
(2255 m. n. m.) Je pôvodný názov ľahšie prístupného sedla v hlavnom hrebeni V. T., medzi Východným štítom nad Železnou bránou (2340 m. n. m.) a Hrubou Snežnou kopou (2310 m. n. m.) Pre rozlíženie od západnejšie položeného sedla ležiaceho medzi Západným železným štítom (2360 m. n. m.) a Snežnou kopou (2322 m. n. m.) - Západnej železnej brány (2280 m n. m.) sa dnes Železná brána pomenúva ako Východná železná brána. Táto od seba oddeľuje Zlomiskovú a Kačaciu dolinu, presnejšie, ich horné kary - zo Zlomiskovej doliny Kotlinu Ľadového plesa, z ktorej do Východnej železnej brány vybieha dlhý sutinový svah zužujúci sa do úzkeho žľabu a do Kačacej doliny spadá šikmi doprava zbiehajúcim, suťou vyplneným zárezom, ktorý prechádza do skrytého sutinového žľabu a vyúsťuje na sutinové morénové polia J horného karu Kačacej doliny. Ten sa pre jeho polohu a sklon nazýva Železnými spádmi. V zime sú svahy z tohto sedla do oboch dolín lavinózne, najmä na strane Kačacej doliny Prvý známy priechod je z 3. 9. 1874, keď tadiaľ prešli Móric Déchy s Jánom Rumanom ml. a Martinom Spitzkopfom zo Zlomiskovej do Kačacej doliny.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels