Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Horopis Tatier
DIABLOVINA
(asi 2390 m. n. m.) Výrazná veža v hrebeni Bášt, tiahnucim sa medzi Mengusovskou a Mlynickou dolinou. Veža sa nachádza medzi Zlatinskou vežou a Pekelníkom. Názvy sú dávnejšieho baníckeho pôvodu a v minulosti bol pod D. myslený dlhší úsek tohto hrebeňa medzi Diablovým a Satanovým sedlom. Pôvodom týchto názvov, ktoré časom prešli určitými premenami, bolo časté padanie zvetrávajúcich kameňov z hrebeňa , čo v baníkoch pohybujúcich sa nižšie evokovalo podozrenie na nečisté sily. Odvodené názvy sú Diablov žľab a Diablovo sedlo. Práve z tohto sedla spadá do Mengusovskej doliny vinou nie najväčšej pevnosti horniny jedno z najväčších taranských suťovísk - úšustov, ako hovorí vo svojom sprievodcovi Miloš Janoška.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels